Logo La Dipu de los Pueblos

S’informa que dins de la convocatòria “Subvencions per a l’esterilització de colònies de gats”, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a aquest Ajuntament se li ha concedit una subvenció per importe de 519,18 € amb destinació a:

“Esterilització de colònies de gats sense amo a municipis amb població entre 1.000 i 5.000 habitants”.

Shares