Logo GVA
Logo GVA
Logo Fondo Social Europeo

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (PLA AVALEM JOVES-EMPUJU/2020): Generalitat Valenciana: LABORA-Servef.

SERVICI: “Auxiliar Administratiu” (EXPTE. EMPUJU/2020/329/03)

DURACIÓ: 12 MESOS

DATA D’INICI: 28/12/2020 – DATA FI: 27/12/2021

Nº TREBALLADORS/ES: 1

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 23.541,10 euros

Shares