Sra. Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa de l’Excim. Ajuntament de El Fondó de les Neus, té a bé informar:

El dissabte que ve, 16 de maig de 2020, es procedirà a la reobertura de l’ecoparc municipal.

Amb la finalitat de protegir la salut dels treballadors municipals i contractistes corresponents, es pregaa totes aquelles persones que facen ús del mateix que depositen es seus estris en el contenidor corresponent, adoptant les mesures de seguretat i prevenció recomanades.

Shares