Els dies 29 i 30 de juny es procedirà a la desinfecció contra les paneroles en els habitatges particulars.

Es realitzaran dos tractaments, el primer es realitzarà els dies 29 i 30 de juny i el segon es realitzarà un mes després.

El preu dels mateixos és de 30 euros els dos tractaments.

Els interessats han de cridar a l’ajuntament (965480201) per a sol·licitar el servei.

Shares