CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, EATIM I MANCOMUNITATS, PER A SERVEIS I PROGRAMES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT ÀREA
2020 14.000,00 € SERVICI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT BENESTAR SOCIAL

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares