En vigor des de les 01:00 hores del dia 25 d’octubre de 2020, fins a les 23:59 hores del 9 de decembre de 2020

ACTUALITZACIÓ DE PROCEDIMIENTS POLICIALS

CIRCULACIÓ DE PERSONES

Es prohibeix la circulació en la via i espais públics de 00:00 a 06:00 hores.

Amb excepció de:

 • Desplaçament al lloc de treball.
 • Retorn al lloc de residència habitual deprés de la jornada laboral.
 • Assistència a centres sanitaris o farmacèutics.
 • Assistència i cura a majors, menors i dependents.
 • Causa de força major o situació de necessitat.

Per a la realització de les activitats excepcionades en l’apartat anterior, es permetrà:

 • La circulació de vehícles per a trasllat de les activitats excepcionades o el proveïment de carburant.
 • La circulació de vehícles per al proveïment d’activitats econòmiques que hagen d’efectuar-se en període nocturn.
 • I la circulació del personal i vehícles de neteja.

MESURES EN REUNICIONS DE CARÀCTER FAMILIAR I SOCIAL

 • Se prohíbeixen les reunions de més de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en els Acords del Consell anteriors.

MESURES RELATIVES A JARDINS I ZONAS D’ESPLAI

Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts solament des de les 08:00 a les 22:00 hores.

MESURES RELATIVES ALS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA

 • El consum serà sempre assegut en taula tant a l’interior com a les terrasses.
 • En les taules o agrupacions de taules, tant a l’interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.
 • Les barres només podran ser usades per les persones, per a demanar i recollir la seua consumició.
 • L’horari de tancament dels establiments serà a les 00:00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23:00 hores.
 • L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment, excepte en el moment de la consumició.

MESURES RELATIVES A LA VENDA D’ALCOHOL

 • Es prohibeix la venda d’alcohol entre les 22:00 hores i les 08:00 hores del dia seguent, en tot tipus d’establiments, excepte en els anteriors.
 • Es prohibeix el consum absolut d’alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els anteriors.
Shares