En el Butlletí Oficial de la Província, número 48, de data 11 de març de 2021, s’ha publicat el Decret de la Presidència del Consorci per a l’Execució de les Previsions de Pla Zonal de Residus 10 Àrea de Gestió A5, núm 2021-0013, de data 9 de febrer de 2021, pel qual s’obri el termini de vint dies hàbils per a sol·licitar la participació en el Consell de Participació Ciutadana de les associacions municipals o entitats amb organització representativa legalment constituïdes amb seu o delegació en els municipis que integren el Consorci. El que se li comunica a fi de que puga informar les del seu municipi a aquest efecte.

El Reglament de Participació Ciutadana està publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, número 21 de data 2 de febrer de 2021.

Shares