El dia 25 de març, Sr. Juan de Dios Navarro Caballero, Diputat de Residents Internacionals, va ser rebut a la Casa Consistorial per l’Alcaldessa Sra. Carmen Sellés Prieto, juntament amb la regidora Sra. María Elena Jones.

Van mantindre una reunió de treball, on es van tractar diversos assumptes rellevants per a la nostra comunitat de residents internacionals, tan importants per al nostre poble, ja que suposen un 45% de la població censada.

Des de l’Ajuntament, amb l’estimable col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, estem duent a terme diverses actuacions en pro d’acostar l’Administració i els serveis als veïns.

Foto visita

Shares