CONCESSIÓ DE SUBV. D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLAN +CERCA 2020. LÍNIA D’ACTUACIÓ DESPESES CORRENTS D’ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 12.331,20 € 12.331,20 € 100 % DESPESES DE PERSONAL, NETEJA I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, AIGUA, GAS I COMBUSTIBLE D’EDIFICIS MUNICIPALS AFECTES A SERVICI PÚBLIC

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares