CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS AJUNTAMENTS AMB DESTINACIÓ PROGRAMES I ACTIVITATS PER A la IGUALTAT D’OPORTUNITATS PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 600 € 600 € 100 % RAP PER LA IGUALTAT
Logotipo Diputación de Alicante
Shares