6 de setembre de 2021

Logotipo DNIe

PRÈVIA INSCRIPCIÓ A L’AJUNTAMENT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

PER A PRIMERA INSCRIPCIÓ:

  • 1 FOTO
  • ACOMPANYAT PEL PARE/MARE O AUTORITZAT
  • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT ESPECÍFIC PER A DNI
  • VOLANT D’EMPADRONAMENT
  • DNI ACOMPANYANT

PER A RENOVACIÓ:

  • 1 FOTO + DNI ANTIC

PER PÈRDUA, ROBATORI O DETERIORACIÓ:

  • NO FA FALTA DOCUMENTACIÓ NI FOTO
  • EN CAS DE ROBATORI DENUNCIA, SI HI HAGUERA

PER CAMBI DE DOMICILI:

  • 1 FOTO + VOLANT D’EMPADRONAMENT

DNI BLAU

  • HI HA QUE DEMANAR CITA EN LA COMISSARIA MES PRÒXIMA

EN CAS DE NO PODER DESPLAÇAR-SE A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER ENFERMETAD/MINUSVALIDESA, INDIQUE-HO EN INSCRIURE’S

PREU: 12 euros (familia nombrosa gratuït, prèvia justificació)

Shares