En el BOP de 30 de novembre de 2017, es publica la aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires ambi finalitats lucratives.

En aquesta ordenança es modifiquen els articles 7 i 8 de l’actual ordenança.

Aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

Enllaç al text de la publicació

Shares