Pròximament s’engegaran en la seua zona nous serveis mòbils 4G en la banda de 800 MHz que podríen afectar a la recepció del seu servei de TDT.

Vostè pot sol·licitar una actuació gratuïta en la seua instal·lació receptora de televisió amb caràcter previ a la prestació dels serveis mòbils 4G.

També pot realitzar dit sol·licitud quan s’haja iniciat la prestació dels serveis mòbils 4G i vostè comprove que té problemes de recepció.

Li recomanem que siga el President o Administrador de la Comunitat qui realitze la comunicació a través del telèfon o la pàgina web dalt indicats.

Shares