Edicte per el que es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a les proves de accès a la Borsa d’ocupació d’Auxiliar de Guarderia infantil.

 

Veure l’Edicte

Shares