Edicte pel qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a les proves d’accés a la Borsa d’ocupació d’Arquitècte Tècnic.

Veure edicte

Shares