AVÍS

imagen

Per mitjà del present es posa en coneixement de tothom interessat/da que el termini per a la presentació d’al·legacions relatives a aprovació exposició pública versió preliminar del Pla General de la localitat finalitza el pròxim 8 de novembre de 2018.
La Alcaldessa
Fdo. Raquel Asencio Cremades
Shares