AVÍS

Per mitjà del present es posa en coneixement de la ciutadania que el canvi d’ubicació de les antenes de TV s’ha degut als següents fets:

L’any 2013, un veí d’aquesta localitat interposa demanda judicial contra l’Ajuntament al·legant que l’antena – repetidor de TV se situava en una parcel·la de la seua propietat.

A partir d’aqueix moment comencen a realitzar-se les actuacions oportunes, que conclouen amb que efectivament la parcel·la sobre la qual en el seu moment es va col·locar l’antena – repetidor de TV no és propietat municipal.

En conseqüència, i en execució de sentència judicial, aquest Ajuntament s’ha vist obligat a canviar la ubicació d’aquesta antena, traslladant-la a una parcel·la municipal. Per a això:

  • Es condiciona una parcel·la de propietat municipal, el més propera possible a aquella on es trobaven les antenes.
  • Es col·loca en aquesta parcel·la una nova antena.
  • Es realitza una nova connexió elèctrica.
  • Finalment, es traslladen totes les emissores de l’antiga antena a la nova.

Totes actuacions, obligades per a aquest Ajuntament, poden haver ocasionat variació de senyal, per la qual cosa segons ens ha comentat en el dia de hui l’empresa encarregada de la instal·lació possiblement és necessari que cada veí individualment realitze una lleugera adaptació en les seues antenes.

De tot això s’informarà els veïns tan prompte aquesta Entitat vaja tenint coneixement.

Agraint la vostra comprensió i col·laboració. Disculpen les molèsties.

Una salutació,

L’ALCALDESSA.

Signat: Dª Raquel Asencio Cremades.

 

Shares