PROGRAMA DE TERMALISME IMSERSO PER  A L’EXERCICI 2019

 

REQUISITS:

  • ESTAR EMPADRONAT EN EL MUNICIPI.
  • SER MAJOR DE 65 ANYS O MAJOR DE 60 QUE ACREDITE LA CONDICIÓ DE PENSIONISTA.
  • PERSONES DE 60 ANYS O MÉS AMB DISCAPACITAT.
  • PODRAN ASSISTIR ELS CONYUGES DELS SOL·LICITANTS SEMPRE QUE SIGUEN MAJORS DE 50 ANYS I COMPLISQUEN ELS REQUISITS.

 

TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

– Per als torns dels mesos de febrer fins a agost de 2019, tots dos inclusivament: fins a l’11 de gener de 2019.

– Per als torns dels mesos de setembre a desembre, tots dos inclusivament: fins al dia 17 de maig de 2019.

Per a la seua inclusió en la Llista d’Espera de Places per a la cobertura de places que vagen quedant vacants per diferents motius: fins al 31 d’octubre de 2019.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ POTS CONTACTAR AMB ELS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI.

 

Shares