El abonament social telefònic és una reducció en la factura telefònica únicament dirigit a jubilats i pensionistes. Consisteix en un descompte ajuste al 95% el que suposa un gran estalvi en aquesta factura. També pot realitzar un test de velocitat  per a comprovar la seua connexió. Els requisits que cal complir per a poder beneficiar-te d’aquest abonament són els següents:

 • Jubilat o pensionista.
 • Renda familiar (9.023,50 euros) no ha de superar el 120% del IPREM.
 • Matrimoni i Matrimoni separat legalment.

La sol·licitud es pot realitzar a través de correu electrònic, carta o fax.

 • Per correu electrònic:  abonosocial@telefonica.com
 • Per carta a l’Apartat de Correus: 423 (48080) Bilbao.
 • Per Fax: 901 50 37 00.

Independentment de qual siga la via de sol·licitud s’haurà de presentar la mateixa documentació seria la següent:

 • Llibre de família.
 • Fotocopia DNI de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat d’empadronament.
 • Certificat d’IRPF.
 • Certificado de pensió mensual expedit per la seguretat social.
Shares