BÀNDOL

NORMES PER A PRESENTAR-SE A “FONDONERES”

 1. Podran optar a ser “Fondoneres” totes aquelles que complisquen almenys un d’aquests requisits:
  • Haver nascut al Fondó de les Neus.
  • Ser descendent de Fondoners de 1r o 2n grau.
  • Estar empadronades al Fondó de les Neus, mínim 2 anys de forma ininterrompuda.
 2. Edats de les candidates:
  • INFANTILS: Complir 7 o 8 anys durant l’any en curs.
  • JUVENILS: Complir com a mínim 18 anys durant l’any en curs.
 3. De totes les sol·licitants seran triades 5 senyoretes per a “Fondoneres Juvenils” i 5 per a “Fondoneres Infantils”.
 4. Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores. El període d’inscripció s’inicia en el moment de la publicació d’aquestes normes i acaba el 5 d’abril de 2019.
 5. Documentació a aportar:
  • Fotocopia DNI o llibre de família corresponent.
  • Certificat d’empadronament.
  • Justificar ser descendent de fondoners de 1r o 2n grau.
  • Llibre d’escolaritat C.P. Ntra. Sra. de les Neus o C.P. L’Om.
 6. En cas de presentar-se més de 5 candidates, es tindran en compte els criteris de valoració aprovats per la Junta de Govern Local de 10 de març de 2017.
 7. Queden excloses les que van ser triades en anys anteriors.

Shares