El bo social atorgat al gas ja ha començat a ser gaudit per totes aquelles persones que tinguen ja assignat el bo social elèctric i es gestiona directament emplenant un imprés o sol·licitud en la seua comercialització de referència. Automàticament rebrà una carta amb la quantia a manera de xec, que s’abona només una vegada a l’any i no ha de fer cap gestió més.

El Consell de Ministres ha acceptat un reial decret llei de conformitat contra la pobresa energètica que anul·la el càrrec que s’imposa als autoconsumidors per l’energia generada i consumida en la pròpia instal·lació, la qual cosa es coneix com a “impost al sol”.

Amb aquestes mesures s’ajudarà moltes més persones al fet que siguen beneficiàries d’aquest bo social tèrmic. Ja són tots els subministraments els que posseeixen el bo social pel que d’aquesta manera s’ajuda a abaratir les despeses dels principals subministraments.

Més informació: https://preciogas.com/faq/bono-social-termico

Shares