Objecte:

  • Ajudes econòmiques i/o beques acadèmic-esportives a esportistes d’elit de la Provincia d’Alacant, per a col·laborar en les despeses que la formació i preparació esportiva exigeix als esportistes d’elit.

Destinataris:

  • Eportistes d’elit de la Provincia de Alacant. Haurán d’estar considerats com a esportistes d’elit en la Comunitat Valenciana, figurant en la llista d’esportistes d’elit que anualment publica la Generalitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Més informació en:

 

Shares