Cartel curso CEMA 2019

Curs “Aplicacions informàtiques de base de dades relacionals”. Subvenciona Servef

Inici 2 de setembre

Duració 50 hores

Horari: de dilluns a divendres, de 18.30 a 22.00 hores

Shares