AVÍS DE GLOBAL OMNIUM (AIGÜES DE VALÈNCIA) DE ELIMINACIÓ DEL COBRAMENT EN EFECTIU EN LES OFICINES

A partir de l’1 de desembre de 2019 deixará de cobrar-se en efectiu en les oficines de Aguas de Valencia ara Global Omnium.

Els possibles canals de pagament seran:
  • Pagament amb tarjeta bancària a les nostres oficines
  • Pagament a través d’entitats bancàries col·laboradores
  • Pagament on-line en la nostra oficina virtual
  • Pagament on-line en APP móbil aigües clients
Shares