DIMARTS 29 D’OCTUBRE

De 9.30 a 12.30 (3 horas)

  • Concepte i descripció de la poda
  • Evolució de la poda i morfologia

DIMECRES 30 D’OCTUBRE

De 9.30 a 13.00 (3,5 hores)

  • Objectius i sistemes de poda
  • Bases agronòmiques de la poda

DIJOUS 31 D’OCTUBRE

De 9.30 a 13.00 (3,5 hores)

  • Marcs de plantació
  • Poda en plantes jóves

TOTES LES CLASSES SERAN PRESENCIALS EN EL CENTRE JUVENIL DE EL FONDÓ DE LES NEUS

INSCRIPCIONS A L’AJUNTAMENT FINS AL 25 D’OCTUBRE

La Unió de Llauradors i Ramaders

Logo La Dipu de los Pueblos

Shares