Logo La Dipu de los Pueblos

S’informa que dins de la convocatòria “Subvencions per a la reparació i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2019”, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a aquest Ajuntament se li ha concedit una subvenció per import de 7.500,00 € amb destinació a:

“Reparación de caminos ante bacheo y desbroce de los mismos”.

Shares