La Conselleria de Vivenda ha publicat en el DOCV núm 8748 de data 25/02/2020 la convocatòria d’ajudes a l’lloguer.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31/03/2020.

Pots descarregar la convocatòria i els models de sol.licitud en els següents enllaços:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/25/pdf/2020_1674.pdf

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp

Shares