L’ajuntament de El Fondó de les Neus possa en marxa un servei d’ajuda a les personas amb falsta de mobilitat, edat avançada que estiguen soles o amb necessitats especials, per a facilitar-los l’adquisició de queviures, medicaments o similar, amb la finalitat que aquesta situació extraordinària no altere la seua qualitat de vida i queden cobertes le seues necessitats diàries.

Per aixó, hauran de trucar als telèfons:

  • 965 48 02 01 (Ajuntament), en horari de matí.
  • 965 48 02 00 (Policia Local), a fi de que se li done trasllat als servicis socials de l’ajuntament.
Shares