Sra. Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de El Fondó de les Neus, FAIG SABER

Davant l’alta incidència registrada a nivell mundial pel coronavirus (COVID 19), des de l’Ajuntament se vol enviar un missatje tranquil·litzador als veïns, informant que NO EXISTEIXEN CASOS DOCUMENTATS EN LA LOCALITAT, que el nostre municipi no es troba en zona d’alt risc, i que no té aplicada cap mesura restringida.

L’objectiu de l’equip de govern davant aquesta extraordinària situació és donar a la mateixa la màxima transparència, per la qual cosa s’informarà en tot moment als veïns de la situació en què es troba el nostre municipi i el nombre de casos i grau de gravetat dels mateixos “des del mateix moment en què es confirme algun”.

L’Ajuntament de El Fondó de les Neus insisteix als veïns que seguisquen les recomanacions de les autoritats sanitàries. En tot moment i a mesura d’anar obtenint informació actualitzada, aquestes són mesures merament preventives. Els convidem a seguir els canals de comunicació municipal en els quals els mantindrem al corrent. Així mateix, es recomana CONSULTAR FONTS OFICIALS PER A INFORMAR-SE, com la pàgina del Ministeri de Sanitat (www.mscbs.gob.es) o el telèfon d’informació gratuït de la gva 900 300 555. Per a evitar possibles contagis es recorden les següents mesures preventives:

  • Es recomana no acudir a actes que comporten aglomeració de personal, especialment si es tracta de llocs tancats i posant especial atenció a col·lectius especialment vulnerables (persones majors, població infantil o persones amb malalties cròniques).
  • Llavar-se les mans sovint, sent recomanable l’ús de gels desinfectants.
  • En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
  • Evitar tocar-se els ulls, nas i boca, ja que les mans faciliten la seua transmissió.
  • Usar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-ho després del seu ús.
  • Si es presenten símptomes respiratoris, evitar el contacte pròxim amb altres persones.

El que es posa en coneixement del públic en general.

Shares