A partir del dia 20 de maig de 2020

Obertura de les pistes municipals de tennis, frontó i pàdel.

HORARI:

  • Dimarts a divendres de 15.30 a 19.30 hores
  • Dissabtes de 8.30 a 12.30 hores

NORMES:

  • Només 2 persones per pista (individual)
  • Mantenir la distància de seguretat de 2 metres

Telèfon de contact en horari d’activitat 667 502 903  (encarrega/da poliesportiu)

Shares