Ordre SND/422/2020 de 19 de maig pel qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de COVID-19.

Des del 21 de maig de 2020 és obligatori l’ús d’ús de qualsevol mena de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca.

El seu ús és recomanable per a la població infantil d’entre tres i cinc anys.

L’ús de màscara SERÀ OBLIGATORI en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Shares