Bases Reguladores i Convocatòria per a la concessió de Subvencions destinades a recolçar a PYMES, MICROPYMES, I PROFESIONALES amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic produït a conseqüència de la COVID 19
Enllaç al text del BOP
Shares