A PARTIR DEL DIA 8 DE SETEMBRE

ESTARAN OBERTS ELS PARCS, JARDINS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

EN EL SEU HORARI HABITUAL

Shares