CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI I MANCOMUNITATS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT ÀREA
2020 4.060,00 € TALLER “65 ANYS I ENVELLIR AMB SALUT” BENESTAR SOCIAL
2020 3.138,00 € ESCENARI DESMUNTABLE PORTÀTIL BENESTAR SOCIAL

Logotipo Diputación de Alicante
Shares