CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DESTINADES A PRESTACIONS SOCIALS PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT ÀREA
2020 28.531,00 € BENESTAR SOCIAL

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares