CONVOCATÒRIA AJUDES AJUNTAMENTS D’ALACANT PER A COBRIR LES APORTACIONS ESTATUTÀRIES DEL CONSORCI DE BOMBERS 2020

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATG SUBVENCIONAT FINALITAT
2020 14.485,18 € 6.942,46 € 47,92 % PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares