CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS, ANUALITAT 2020

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2020 675,00 € 675,00 € 100 % XARRADES PEL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares