CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER ALS TRACTAMENTS DE CONTROL DE DÍPTERS EN MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, ANUALITAT 2020

ANUALIDTAT GASTO IMPORT CONCEDIT PERCENTATJE SUBVENCIÓ FINALITAT
2020 2.110,84 € 2.110,84 € 100 % TRACTAMENT PER AL CONTROL DE DÍPTERS

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares