CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I EE.LL. DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE CONCEDIT FINALITAT
2020 18.981,52 € 8.000,00 € 42,15 % MODERNITZACIÓ BANYS PÚBLICS: UN PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT I UN ALTRE GENERAL

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares