El Projecte “*EducaHondón 2020” pretén afrontar la situació excepcional que estem vivint, amb la lògica pròpia d’una emergència, en el camp educatiu. Pare això, pretenem oferir una eina de suport a totes les famílies empadronades en el municipi.

Les famílies són un suport importantíssim en el benestar i desenvolupament dels més joves, per la qual cosa el treball conjunt ens famílies i comunitat educativa té una importància vital en la situació d’emergència actual. Amb aquest objectiu proposem una sèrie d’activitats culturals que servisquen, no sols de divertimento parell els xiquets, joves i famílies, sinó que complementes d’una manera lúdica i educativa aqueix procés d’aprenentatge en les diferents edats.

Classes extra-escolars de repàs/reforç.

LLOC HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
CENTRE JUVENIL 15:40 a 16:40 1º/2º 3º/4º 1º/2º 3º/4º
CENTRE JUVENIL

16:50 a 17:50

5º/6º 5º/6º

16:30 a 18:30

REPÀS SECUNDÀRIA/BATXILLER

             

DESENVOLUPAMENT: Es mantindran els “grups bambolla” fins a 4P.

Les sessions de suport educatiu tant dels grups de 5P i 6P, així com secundària i batxillerat, es realitzaran amb la distància de seguretat sanitària preceptiva que s’establisca per part dels responsables sanitaris, atenent a cada moment la normativa.

Les sessions es realitzaran en el Centre Juvenil.

DATES: Des d’octubre de 2020 fins a maig de 2021.

El començament de les classes serà el 13 d’octubre de 2020.

MONITORS:

  • Grups Primària. Dos monitores portaran els diferents grups.
  • Grup Secundaria i Batxillerat. Es repassaran les matèries troncals (es convindrà amb els estudiants les matèries a tractar)

Les inscripciones es realitzaran a través de la Seue Electrònica de l’Ajuntament, dins de Inscripció en Activitats i Cursos, des del dia 24 de setembre fina al dia 2 d’octubre.

Par a accedir a la Seu Electrònica hauran de tenir un Certificat Electrònic vàlid.

Shares