CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A favor D’AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 5.000 HABITANTS, PER A REPARACIONS I CONSERVACIONS DE CAMINS DE TITULARITAT PÚBLICA NO PROVINCIAL, ANUALITAT 2020. LÍNIES 1-2

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT
2020 2.500 € DESBROSSAMENT DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL EN LES PARTIDES ALGUASTA,  RINCÓN, TOLOMÓ, BOQUERA, BAYÓN I SIMOLA
2020 5.000 € REPARACIÓ MITJANÇANT BACHEO DE CAMÍ EN LA PARTIDA LA SOLANA DE EL FONDÓ DE LES NEUS

Logotipo Diputación de Alicante
Shares