SUBVENCIÓ A LAS ENTITATS LOCALS  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 2020
ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT
2020 1.127,48 € CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ, INFORMACIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DESENVOLUPADA EN EL MUNICIPI DE EL FONDÓ DE LES NEUS

 

 

Shares