Amb motiu de la festivitat de Tots Els Sants i d’acord amb els criteris estandarditzats de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions enfront dels esdeveniments multitudinaris referits al COVID-19.

S’aplicaran les mesures generals:

MESURES DE PRUDÈNCIA I PROTECCIÓ:

  • Manteniment de la distància de seguretat interpersonal almenys 1,5 metres
  • Ús de màscara obligatori en tot moment
  • S’acudisca de manera escalonada al Cementeri evitant aglomeracions
  • Presència de personal de l’Excm. Ajuntament per al control i desinfecció del recinte

MESURES D’HIGIENE:

  • Es procedirà a la desinfecció i neteja amb dissolucions de lleixiu dels carrers
  • Utilització de papereres
  • Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i eixida del recinte
  • Senyalització de l’entrada i eixida
  • No utilització d’elements comuns com a escales, graneres o recollidors…
  • Les condícies romandran oberts permetent l’entrada individual

El Fondó de les Neus a 23 d’octubre de 2020.

La Alcaldessa Presidenta

Carmen Sellés Prieto

Shares