ECOVID 2020 – AVALEM EXPERIÈNCIA
Col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals.
PEÓ DE SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES

Entitat local: Ajuntament de El Fondó de les Neus

Data d’inici: 1 de deceembre de 2020

Data de finalització: 30 de maig de 2021

Nombre de treballadors: 2

Subvenció concedida: 24.000,00 €

Logotipo SEPE
Shares