La Policia local de El Fondó de les Neus INFORMA:

Han de circular amb MORRIÓ apropiat per a la tipologia racial de cada animal, i amb CADENA o CORRETJA no extensible de menys de DOS METRES, els GOSSOS considerats POTENCIALMENT PERILLOSOS, de conformitat amb la normativa vigent.

La tinença dels animals considerats potencialment perillosos, requerirà la prèvia obtenció d’una llicència administrativa municipal atorgada per l’ajuntament.

SANCIONS

Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena, SANCIÓ de 300 a 2.404 euros.

Deixar solt a un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seua escapada o extraviament, SANCIÓ de 300 a 2.404 euros.

Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència, SANCIÓ de 2.404 a 15.025 euros.

Logo Policía Local

Shares