S’obri el termini de consulta pública prèvia de Pla General Estructural de El Fondó de les Neus.

La documentació podrà ser consultada durant vint dies naturals en la següent adreça: https://fondoneus.sedelectronica.es/transparency/

Shares