A causa de l’actual situació de crisi sanitària, l’equip de govern, com a responsable de l’organització i desenvolupament de les festivitats que tenen lloc en el municipi, lamenta COMUNICAR

PRIMER. Queden suspesos els actes d’elecció de fondonera major i fondoneres d’honor per als anys 2021-2022.

SEGON. Es mantindran els càrrecs de fondoneres actuals 2 anys més, fins a fi de 2022.

TERCER. Arribades les dates habituals de celebració de festes patronals i actes culturals, i si la crisi sanitària ho permet, es reprendran quantes activitats es consideren viables d’acord amb les normes que establisquen les autoritats sanitàries.

Shares