A conseqüència de les obres realitzades per a la construcció d’un nou col·legi públic, es procedirà, durant la duració d’aquestes, les següents modificacions en matèria del trànsit:

  1. Es procedirà al desviament del trànsit provinent del Carrer Pi pel Carrer Donant, fins a Avinguda de Crevillent.
  2. Avinguda de Crevillent, serà de doble sentit des de la intersecció de Carrer Donant fins a la intersecció del Carrer *Ruperto *Chapí.
  3. Es procedirà al tall del Carrer Azorín i Carrer Escoles, i part del Carrer Ruperto Chapí (des del Carrer Azorín, fins a Avinguda de Crevillent),  en horari escolar, excepte a veïns, els qui extremaren la precaució al circular per aquests carrers.

Aquestes mesures han preses per a mantindre la seguretat dels escolars, en horari lectiu i es mantindran aquestes mesures fins a la finalització de les obres el col·legi.

Shares