CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT A L’AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS DESTINADA ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 69.000,00 € 69.000,00 € 100 % DESPESES PERSONAL, EMERGÈNCIA SOCIAL, POBRESA ENERGÈTICA, SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares