SUBVENCIONS NOMINATIVES, EN ESPÈCIE, PER A L’ADQUISICIÓ DE MITJANS DE PREVENCIÓ PER A EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19, PER A EATIIM I AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE FINS A 50.000 HABITANTS
ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT
2021 420 € ADQUISICIÓ DE 5250 MÀCARES
Logotipo Diputación de Alicante
 
Shares